"FANTA" MƏHSLUNUN FAİRMOUNT HOTELİNDƏ TƏQDİMAT MƏRASİMİ