"ƏSƏDOĞLU" MARKETLƏR ŞƏBƏKƏSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ MÜŞTƏRİ KARTI